Φυσικές Μέθοδοι Αντισύλληψης

Οι φυσικές μέθοδοι στοχεύουν στην αποφυγή της σεξουαλικής επαφής κατά το χρονικό διάστημα γύρω από την ωορρηξία. Βασίζονται στην περιοδικότητα των γόνιμων ημερών, στη διάρκεια ζωής του ωαρίου και των σπερματοζωαρίων και στο γεγονός ότι σε κάθε κύκλο συμβαίνει μία ωοθυλακιορρηξία, η οποία είναι δυνατό να αναγνωρισθεί από τη γυναίκα με την παρατήρηση ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων. Περιλαμβάνουν τη μέθοδο της αποχής και τη διακοπτόμενη συνουσία (τράβηγμα) κατά τις γόνιμες μέρες του κύκλου. Χρησιμοποιούνται από περίπου το 20-25% των ζευγαριών, πρόκειται για μεθόδους χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ποσοστό αποτυχίας 15-30%), που απαιτούν πείρα και αυτοέλεγχο, ιδιότητες όχι τόσο εύκολες για νεαρά άτομα.

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το γυναικείο libido είναι στο ψηλότερο σημείο γύρω στο χρονικό σημείο της ωορρηξίας, γι αυτό η μακροχρόνια πρακτική τέτοιων μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα ανοργασμίας, άγχους, κατάθλιψης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ανταποκρίνονται σε ανάγκες που προέρχονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις και ηθικούς λόγους.

Πιο αναλυτικά, στις φυσικές μεθόδους αντισύλληψης συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Μέθοδος ρυθμού (ημερολογιακή μέθοδος) η οποία βασίζεται στον υπολογισμό των γόνιμων ημερών
 • Θερμομετρική μέθοδος με καταγραφή της ημερήσιας βασικής θερμοκρασίας του σώματος
 • Έλεγχος των τραχηλικών εκκρίσεων (βλέννας)
 • Διακεκομμένη συνουσία (μέθοδος της απόσυρσης)
 • Συμπτωματοθερμική μέθοδος
 • Θηλασμός
 • Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις φυσικές μεθόδους αντισύλληψης:

Οι φυσικές μέθοδοι στοχεύουν στην αποφυγή της σεξουαλικής επαφής κατά το χρονικό διάστημα γύρω από την ωορηξία. Βασίζονται στην περιοδικότητα των γόνιμων ημερών, στη διάρκεια ζωής του ωαρίου και των σπερματοζωαρίων και στο γεγονός ότι σε κάθε κύκλο συμβαίνει μία ωοθυλακιορρηξία, η οποία είναι δυνατό να αναγνωρισθεί από τη γυναίκα με την παρατήρηση ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων. Περιλαμβάνουν τη μέθοδο της αποχής και τη διακοπτόμενη συνουσία (τράβηγμα) κατά τις γόνιμες μέρες του κύκλου. Χρησιμοποιούνται από περίπου το 20-25% των ζευγαριών, πρόκειται για μεθόδους χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ποσοστό αποτυχίας 15-30%), που απαιτούν πείρα και αυτοέλεγχο, ιδιότητες όχι τόσο εύκολες για νεαρά άτομα.

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το γυκαικείο libido είναι στο ψηλότερο σημείο γύρω στο χρονικό σημείο της ωορηξίας, γι αυτό η μακροχρόνια πρακτική τέτοιων μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα ανοργασμίας, άγχους, κατάθλιψης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ανταποκρίνονται σε ανάγκες που προέρχονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις και ηθικούς λόγους.

Βασίζεται στον υπολογισμό των γόνιμων ημερών. Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου είναι απαραίτητη η καταγραφή των κύκλων για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Σε γυναίκες με σταθερό κύκλο η ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει στο μέσο του κύκλου (π.χ. σε γυναίκα με κύκλο 28 ημερών, κατά τη 14η ημέρα). Γνωρίζοντας ότι το σπερματοζωάριο μπορεί να επιβιώσει στα γεννητικά όργανα της γυναίκας 30–48 ώρες, και το ωάριο ζεί περίπου 20–30 ώρες μετά την ωορρηξία, και οι δύο ημέρες που προηγούνται και έπονται της ωορρηξίας θεωρούνται επίσης δυνητικά γόνιμες, δηλαδή ένα σύνολο πέντε (5) ημερών. Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να υπολογίσουμε το 14 ± 3, και έτσι θα έχουμε ένα σύνολο εφτά (7) ημερών. Για τις γυναίκες που ο κύκλος τους δεν είναι διάρκειας 28 ημερών, οι γόνιμες ημέρες υπολογίζονται ως ακολούθως: από την διάρκεια του κύκλου μιας γυναίκας αφαιρείται ο αριθμός 14. Στον αριθμό που προκύπτει, προστίθεται και αφαιρείται ο αριθμός 2. Οι μέρες που προκύπτουν από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο αριθμό είναι οι γόνιμες μέρες.

Παράδειγμα: Διάρκεια κύκλου 30 μέρες {30 – 14 = 16} 16 ± 2 = 14 – 18
Δηλαδή οι γόνιμες μέρες στο παράδειγμα είναι οι 14, 15, 16, 17, 18

Για τις γυναίκες που ο κύκλος τους δεν είναι σταθερός, παίρνεται ο κύκλος με τη μεγαλύτερη διάρκεια και ο κύκλος με τη μικρότερη διάρκεια και γίνονται οι υπολογισμοί όπως στο πιο πάνω παράδειγμα. Οι μέρες που μεσολαβούν μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού που προκύπτουν από τους υπολογισμούς πρέπει να αποφεύγονται για αποτροπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Παράδειγμα: Διάρκεια μεγαλύτερου κύκλου 40 μέρες: {40 – 14 = 26} 26 ± 2 = 24 – 28
Διάρκεια μικρότερου κύκλου: 26 μέρες: {26 – 14 = 12} 12 ± 2 = 10 – 14
Οι γόνιμες μέρες στο παράδειγμα είναι μεταξύ της 10ης και της 28ης ημέρας

Είναι φανερό πώς όσο ο κύκλος είναι ασταθής, τόσο πιο δύσκολο είναι να υπολογιστούν οι γόνιμες μέρες και οι μέρες που πρέπει να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή είναι πολλές. Πολλές φορές μάλιστα ο κύκλος δεν λειτουργεί «ρολόι» και όλα μπορούν να συμβούν. Γενικά η μέθοδος του ημερολογίου, δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και παρουσιάζει υψηλό ποσοστό αποτυχίας (15–30 %).

Η γυναίκα μετρά κάθε πρωί τη θερμοκρασία της πριν σηκωθεί από το κρεβάτι. Μια μέρα πριν την ωορρηξία η θερμοκρασία του σώματος παρουσιάζει μικρή πτώση (0,1-0,3°C), ενώ την ημέρα της ωορρηξίας η θερμοκρασία αυξάνεται κατά μισό (½) βαθμό Κελσίου και θα παραμείνει έτσι μέχρι την έναρξη της περιόδου. Η γυναίκα, επομένως, πρέπει να αποφύγει την επαφή τις 2–3 μέρες μετά την αύξηση της θερμοκρασίας. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος εγκυμοσύνης εάν είχε σεξουαλική επαφή κατά τα προηγούμενα δύο εικοσιτετράωρα. Γενικά είναι μέθοδος που δημιουργεί εκνευρισμό και μόνιμη εξάρτηση από το θερμόμετρο, χωρίς πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα αντισύλληψης, καθώς η ωορρηξία αναγνωρίζεται αφού έχει ήδη συμβεί. Επιπλέον, η θερμοκρασία του σώματος είναι δυνατό να επηρεαστεί από ποικίλους παράγοντες (ιώσεις, νυχτερινή εργασία κ.α.).Το ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται σε 20–30%.

Οι τραχηλικές εκκρίσεις παρουσιάζουν ορισμένες μεταβολές όσον αφορά την ποσότητα και τη σύστασή τους στη διάρκεια του κύκλου, λόγω της επίδρασης των ορμονών (οιστρογόνα, προγεστερόνη). Συγκεκριμένα, μία μέρα πριν την ωορρηξία, η τραχηλική βλέννα αυξάνει σε ποσότητα και γίνεται διαυγής, αραιή, κρυσταλλική και ελαστική . Η παραγωγή της βλέννας διαρκεί από 10-24 ώρες πριν την ωορρηξία. Αμέσως μετά την ωορρηξία και μετά την αύξηση της προγεστερόνης στο αίμα, η βλέννα γίνεται λιγότερο διαυγής (λευκωπή) και παχύρρευστη. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές από την ίδια τη γυναίκα ελέγχοντας με το δάκτυλό της την ποσότητα και τη σύσταση των κολπικών υγρών καθημερινά, ή γύρω από τις ενδιαφερόμενες ημέρες.

Όμως τόσο η παραγωγή όσο και τα χαρακτηριστικά της τραχηλικής βλέννας μπορούν να επηρεαστούν από διάφορες καταστάσεις, όπως παλιές επεμβάσεις στον τράχηλο (μείωση των τραχηλικών εκκρίσεων), φλεγμονές (τραχηλίτιδες), χρήση ενδοκολπικών σκευασμάτων (πλύσεις, σπερματοκτόνα, λιπαντικά, φάρμακα) ή μετά από σεξουαλική επαφή. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι μικρή.

Ονομάζεται και μέθοδος της απόσυρσης (withdrawal method). Υπάρχουν δύο είδη αποτραβήγματος:

 • Coitus interruptus – Λατινικό όνομα για το τράβηγμα με την εκσπερμάτωση να γίνεται εκτός του κόλπου.
 • Coitus reservatus – Λατινικό όνομα για το τράβηγμα χωρίς εκσπερμάτωση.

Και οι δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα για σκοπούς αντισύλληψης. Εφαρμόζεται κατά κόρον από τα ζευγάρια αλλά δεν ενδείκνυται γιατί έχει υψηλότατα ποσοστά αποτυχίας (15–30%) και επιπλέον, μειώνει τη σεξουαλική απόλαυση και ηδονή και στους δύο συντρόφους και ειδικά στη γυναίκα, η οποία μπορεί να μη φθάνει σε οργασμό, οδηγώντας τη σε προσωρινή ή μόνιμη ανοργασμία. Μπορεί επίσης να υπάρξει μερική εκσπερμάτωση μέσα ή έξω από τον κόλπο και η γυναίκα να κινδυνεύει να μείνει έγκυος.

Η διακεκομμένη συνουσία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά. Ο άνδρας πρέπει να τραβηχτεί από τον κόλπο τη στιγμή που θα καταλάβει ότι θα εκσπερματώσει. Πολλοί άνδρες μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και να τα καταφέρουν, άλλοι όμως όχι. Η αλήθεια είναι ότι οι πολύ νέοι δεν ξέρουν να το κάνουν, οι πολύ ερωτευμένοι δεν μπορούν, και οι εγωιστές δεν θέλουν. Μπορείτε να φανταστείτε τα αποτελέσματα του συνδυασμού και των τριών αυτών «αρετών». Άλλωστε, πριν την εκσπερμάτωση, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν εκκρίσεις οι οποίες περιέχουν σπερματοζωάρια.

Πρόκειται για συνδυασμό των μεθόδων ρυθμού, καταγραφής της θερμοκρασίας και προσδιορισμού των γόνιμων ημερών. Είναι πολύπλοκη μέθοδος, όμως αν εφαρμοστεί σωστά έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ο θηλασμός του βρέφους προκαλεί ορμονικές μεταβολές που έχουν σαν αποτέλεσμα ανωοθυλακιορρηξία και αμηνόρροια. Κατά τους πρώτους 6 μήνες αποκλειστικού θηλασμού, η αντισυλληπτική προστασία είναι υψηλή και φτάνει το 98%. Στη συνέχεια ελαττώνεται σταδιακά.

Η αντισυλληπτική προστασία που προσφέρει ο θηλασμός ελαττώνεται σημαντικά όταν το μητρικό γάλα δεν αποτελεί την αποκλειστική τροφή του βρέφους.

Αντισύλληψη

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  *Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το σύστημα reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

  Εγγραφείτε στο Newsletter

  Μαρτυρίες Ασθενών

  Πολύ ευγενικός γιατρός, άμεση απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα κι αν υπάρξει, πολύ καθαρός χώρος και σου προσαρμόζει τα ραντεβού την ώρα που μπορείς εσύ.

  Μαρία Τ.

  Ο γιατρός είναι ευσυνείδητος, υπομονετικός και άριστος στη δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

  Σοφία Π.

  Πρότυπο ιατρείο, εξαιρετικός γιατρός. Μηδενικός χρόνος αναμονής, άμεση εξυπηρέτηση.

  Σύλβια Μ.

  Κλείστε Ραντεβού

  Είμαστε εδώ για εσάς και μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν το γραφείο δεν είναι ανοιχτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.