Χειρουργική ανάκτηση σπερματοζωαρίων SSR – Surgical Sperm Retrieval

Πώς λειτουργεί το ανδρικό σύστημα αναπαραγωγής;

Οι όρχεις έχουν δύο λειτουργίες: να παράγουν την ορμόνη τεστοστερόνη και να παράγουν σπέρμα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή ώριμων σπερματοζωαρίων είναι 2,5-3 μήνες. Καθημερινά φθάνουν σε ωρίμανση εκατομμύρια σπερματοζωάρια, τα οποία προωθούνται έξω από τους όρχεις από τα νέα σπερματοζωάρια που δημιουργούνται συνεχώς, αρχικά μέσα σε σωληνάρια συγκέντρωσης και στη συνέχεια στην επιδιδυμίδα.

Η επιδιδυμίδα είναι ένα πολύ λεπτό, ελαφρώς περιτυλιγμένο σωληνάριο, το οποίο αν μπορούσε να εκπτυχθεί θα έφθανε τα μερικά μέτρα σε μήκος. Κατά τη διάρκεια της αργής διόδου τους διαμέσου της επιδιδυμίδας, τα σπερματοζωάρια συνεχίζουν να ωριμάζουν, και δεν αναπτύσσουν τη μέγιστη κινητικότητά τους, έως ότου φθάσουν στον σπερματικό πόρο. Ο σπερματικός πόρος είναι ένα μεγαλύτερο και πιο μυώδες σωληνάριο, στο οποίο τα σπερματοζωάρια αποθηκεύονται έως ότου την εκσπερμάτιση.

Γιατί είναι απαραίτητη η χειρουργική ανάκτηση του σπέρματος;

Σε κάποιους άνδρες το σπέρμα που παράγεται στους όρχεις δεν είναι δυνατόν να εξέλθει στην εκσπερμάτιση εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως απόφραξη του σπερματικού πόρου (σε βαζεκτομή, ή λόγω ουλοποίησης από παλαιότερη φλεγμονή ή ανεπιτυχή επέμβαση), ή λόγω συγγενούς απουσίας του σπερματικού πόρου. Ωστόσο, το σπέρμα συγκεντρώνεται στην επιδιδυμίδα και η συλλογή του είναι εφικτή με τη χρησιμοποίηση μιας λεπτής βελόνης. Άλλος τύπος προβλήματος είναι η αποτυχία παραγωγής σπέρματος μέσα στον ορχικό ιστό, κατάσταση που αναφέρεται ως αποτυχία σπερματογένεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν ελάχιστα σπερματοζωάρια στο υγρό εκσπερμάτισης, όμως στις μισές των περιπτώσεων είναι δυνατή η ανάκτηση σπέρματος κατευθείαν μέσα από τον ορχικό ιστό. Επειδή ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που συλλέγονται σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μικρός για κλασσική IVF, είναι απαραίτητη η μικρογονιμοποίηση με ICSI.

Τί συμπεριλαμβάνει η χειρουργική ανάκτηση σπέρματος;

Συνήθως η διαδικασία γίνεται πριν την έναρξη ενός κύκλου IVF, αν και πολλές φορές γίνεται την ίδια μέρα με την ωοληψία. Η χειρουργική ανάκτηση σπέρματος συνήθως διεξάγεται ως επέμβαση μίας ημέρας υπό γενική αναισθησία. Είναι σημαντικό να μείνετε τελείως νηστικός από το προηγούμενο βράδυ της επέμβασης. Συνήθως φεύγετε από το νοσοκομείο γύρω στις 6 ώρες μετά το τέλος της επέμβασης και επανέρχεστε σε πλήρη δραστηριότητα μετά από 4 ή 5 ημέρες. Θα σας συνιστούσαμε να φέρετε μαζί σας στο νοσοκομείο ειδικά εσώρουχα που υποστηρίζουν τη γεννητική περιοχή, και να τα φοράτε για τις πρώτες 48 ώρες μετά την επέμβαση ώστε να ελαχιστοποιήσετε τη δυσφορία και να προστατέψετε το όσχεο και τους όρχεις σας από περαιτέρω τραυματισμούς. Ο τύπος της χειρουργικής ανάκτησης σπέρματος θα εξαρτηθεί από τη φύση του προβλήματός σας. Αν το πρόβλημα οφείλεται σε απόφραξη, θα επιχειρήσουμε πρώτα τη συλλογή σπέρματος από την επιδιδυμίδα χρησιμοποιώντας μια βελόνη και μια σύριγγα. Η τεχνική αυτή ονομάζεται Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA). Αν αυτό αποτύχει θα πάρουμε βιοψία από τον ιστό του όρχεως (Testicular Sperm Extraction – TESE). Πραγματοποιείται μια μικρή τομή επάνω στο όσχεο που μας επιτρέπει την πρόσβαση στους όρχεις. Αν έχει διαπιστωθεί αποτυχία σπερματογένεσης θα πρέπει να επιχειρήσουμε απευθείας τη βιοψία όρχεως και πιθανότατα θα χρειασθεί να πάρουμε πάνω από ένα δείγμα ιστού προκειμένου να καταφέρουμε να απομονώσουμε σπερματοζωάρια. Μετά το τέλος της βιοψίας η τομή θα αποκατασταθεί με απορροφούμενο ράμμα, το οποίο δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε άνδρες με αποτυχία σπερματογένεσης δεν είναι πάντα εφικτή η ανάκτηση σπέρματος.

Αν η διαδικασία δεν αποβεί επιτυχής, έχετε δύο επιλογές:

 • Την εγκατάλειψη της προγραμματισμένης ωοληψίας στον κύκλο εξωσωματικής που επιχειρείτε
 • Την ολοκλήρωση της προσπάθειας εξωσωματικής με χρησιμοποίηση σπέρματος δότη

Οι επιλογές αυτές θα σας έχουν αναλυθεί από πριν, ώστε να έχετε το χρόνο που απαιτείται προκειμένου να τις αξιολογήσετε προσεκτικά και να λάβετε ψυχολογική συμβουλευτική σε περίπτωση που θέλετε να κουβεντιάσετε την επιλογή της δωρεάς σπέρματος. Θα ήταν καλό να είμαστε ενήμεροι για τις επιθυμίες και τις προθέσεις σας πριν ξεκινήσουμε την αγωγή που θα οδηγήσει σε IVF/ICSI.

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας της χειρουργικής ανάκτησης σπέρματος με ICSI;

Η χειρουργική ανάκτηση σπέρματος σε συνδυασμό με ICSI είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνικές και προκειμένου να ανακοινωθούν επίσημα ποσοστά επιτυχίας απαιτείται μεγάλος αριθμός αποτελεσμάτων. Ωστόσο, θα κουβεντιάσουμε μαζί σας τις δικές μας επιτυχίες κατά τη διάρκεια των ραντεβού που θα έχουμε πριν την έναρξη της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει έως τώρα με χειρουργική ανάκτηση σπέρματος, είναι παρόμοια με αυτά που έχουμε από εφαρμογή ICSI σε άλλες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε φρέσκο σπέρμα από εκσπερμάτιση.

Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές της διαδικασίας;

Η πιθανότητα επιπλοκής είναι πάρα πολύ μικρή και οι περισσότεροι άνδρες θα έχουν απλώς μια ήπια δυσφορία ή μια μικρή ενόχληση για τις πρώτες δύο μέρες μετά την επέμβαση, η οποία αντιμετωπίζεται με τη λήψη παυσίπονου, όπως παρακεταμόλης. Ωστόσο, αν και λαμβάνονται όλα τα μέτρα αντισηψίας, ισχύουν οι ίδιοι κίνδυνοι όπως σε κάθε επέμβαση. Οι συχνότερες επιπλοκές είναι:

 • Φλεγμονή: προκαλεί αυξημένη ευαισθησία και ίσως δείτε λευκωπές εκκρίσεις γύρω από τα ράμματα που βρίσκονται στο όσχεο. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται με τη λήψη αντιβίωσης.
 • Αιμάτωμα: μπορεί να δείτε οίδημα (πρήξιμο) και μωβ δυσχρωματισμό του δέρματος. Ο κίνδυνος αιματώματος μειώνεται αν φοράτε στενό, υποστηρικτικό εσώρουχο, μέρα και νύχτα τις πρώτες 48 ώρες μετά την επέμβαση.

Και οι δύο αυτές επιπλοκές είναι δυνατόν να προκαλέσουν πόνο μέσα στις πρώτες 2-4 μέρες μετά την επέμβαση. Αν διαπιστώσετε ότι οποιαδήποτε από αυτές τις επιπλοκές αρχίσει να εξελίσσεται, επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας.

Αντιμετώπιση Υπογονιμότητας

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  *Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το σύστημα reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

  Μαρτυρίες Ασθενών

  Πολύ ευγενικός γιατρός, άμεση απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα κι αν υπάρξει, πολύ καθαρός χώρος και σου προσαρμόζει τα ραντεβού την ώρα που μπορείς εσύ.

  Μαρία Τ.

  Ο γιατρός είναι ευσυνείδητος, υπομονετικός και άριστος στη δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.

  Σοφία Π.

  Πρότυπο ιατρείο, εξαιρετικός γιατρός. Μηδενικός χρόνος αναμονής, άμεση εξυπηρέτηση.

  Σύλβια Μ.

  Κλείστε Ραντεβού

  Είμαστε εδώ για εσάς και μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν το γραφείο δεν είναι ανοιχτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.