Ο ενδεικνυόμενος διετής (ή ετήσιος αναλόγως την περίπτωση και το ιστορικό) έλεγχος της γυναίκας που περιλαμβάνει την κλινική εξέταση (με αμφίχειρη εξέταση, ενδοκολπικό υπερηχογράφημα και ψηλάφηση μαστών) και τον έλεγχο του τραχήλου με thin Prep.