Ολοκληρωμένη κλινική εξέταση της γυναίκας που περιλαμβάνει αμφίχειρη εξέταση, ενδοκολπικό υπερηχογράφημα και ψηλάφηση μαστών.