Αναζωογόνηση Θηλυκότητας

2022-12-11T10:03:37+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα την αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου στον Πειραιά την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου. Οι [...]

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας2022-12-11T10:03:37+00:00

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας

2022-12-11T10:00:44+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα την αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου στον Πειραιά την Τετάρτη 10 Μαΐου. Οι [...]

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας2022-12-11T10:00:44+00:00

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας

2021-12-23T20:08:26+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα την αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου στον Πειραιά την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου. Οι [...]

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας2021-12-23T20:08:26+00:00

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας

2021-12-23T20:10:49+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα την αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου στον Πειραιά την Τετάρτη 13 Απριλίου. Οι [...]

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας2021-12-23T20:10:49+00:00

Αισθητική Γυναικολογία στο χώρο του γραφείου

2021-02-22T18:25:41+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα τις διαδικασίες αισθητικής γυναικολογίας που μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες στο χώρο του ιατρείου. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά [...]

Αισθητική Γυναικολογία στο χώρο του γραφείου2021-02-22T18:25:41+00:00

Το laser στην Αναζωογόννηση του κόλπου

2021-02-22T18:29:58+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα το laser στην αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 05 Απριλίου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν [...]

Το laser στην Αναζωογόννηση του κόλπου2021-02-22T18:29:58+00:00

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας

2021-02-22T18:32:22+00:00

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής βραδιάς με θέμα την αισθητική γυναικολογία. Θα αναλυθούν τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και θα εξηγηθούν όλες οι νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής φύσεως. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου στον Πειραιά τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Οι [...]

Αναζωογόνηση Θηλυκότητας2021-02-22T18:32:22+00:00

Τίτλος

Go to Top