Απειλή για τη μητρότητα οι επεμβάσεις στον τράχηλο της μήτρας

2018-09-19T09:38:29+00:00

Απειλή για τη μητρότητα οι περιττές επεμβάσεις στον τράχηλο της μήτρας Είναι γεγονός ότι ο ιός των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων ή ιός του HPV μπορεί να προκαλέσει «δυσίατες» αλλοιώσεις ή δυσπλασία στον τράχηλο της μήτρας. Ο συγκεκριμένος ιός πολύ συχνά και ενδεχόμενα όχι πάντα άδικα, λόγω του φόβου του καρκίνου [...]