Πρότυπο Ιατρείο Μαιευτικής και Γυναικολογικής Φροντίδας, Υπογονιμότητας και Αισθητικής Γυναικολογίας

Materna Care ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αξιοπιστία Αφοσίωση Εμπιστοσύνη Υπευθυνότητα

Μαγνητική Μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία είναι η νεότερη απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Η σημαντικότερη αξία της μαγνητικής μαστογραφίας είναι η υψηλή ευαισθησία που διαθέτει στην ανίχνευση διηθητικού καρκινώματος σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, η οποία ανέρχεται στο 100%.

H μαγνητική μαστογραφία είναι μέθοδος ευρέως αποδεκτή στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Στην Ελλάδα δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη και εφαρμόζεται σε λίγα κέντρα. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: η ανεπαρκής ενημέρωση των κλινικών ιατρών που ασχολούνται με τα προβλήματα του μαστού σχετικά με τις ενδείξεις και τους περιορισμούς της μεθόδου, και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες της εξέτασης.

Πότε πρέπει να γίνεται;

Η Μαγνητική Μαστογραφία πρέπει να γίνεται μεταξύ 7ης και 13ης ημέρας του κύκλου σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση προκειμένου να αποφευχθούν διαγνωστικά σφάλματα που οφείλονται στην επίδραση των ορμονών του κύκλου στους μαστούς. Γυναίκες σε εμμηνόπαυση που ακολουθούν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης είναι καλύτερα να τη διακόπτουν για 6-8 εβδομάδες πριν από την εξέταση. Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν πως για τη Μαγνητική Μαστογραφία (που διαρκεί 20-30 λεπτά) θα βρίσκονται σε πρηνή θέση.

Μειονεκτήματα

Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τις ενδείξεις, διότι έχει σχετικά υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν την ασθενή σε μία μη αναγκαία χειρουργική επέμβαση. Έχει αποδειχθεί πως διαθέτει χαμηλή ειδικότητα, δηλαδή ό,τι δείχνει ως ύποπτο εύρημα δεν είναι πάντοτε καρκίνος. Για αυτό τον λόγο δεν πρέπει να αξιολογείται η Μαγνητική Μαστογραφία ως μόνη εξέταση για τους μαστούς αλλά να συμπληρώνει (στις περισσότερες περιπτώσεις) τον απεικονιστικό έλεγχο με μαστογραφία και υπερήχους και φυσικά την κλινική εξέταση.

Άλλα μειονεκτήματα της εξέτασης είναι το υψηλό κόστος αυτής, αλλά και η αδυναμία απεικόνισης των μικροαποτιτανώσεων με τις οποίες εμφανίζεται συχνά ο αρχόμενος καρκίνος. Τέλος, δεν χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας ή κατά την λήψη ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης.

Πλεονεκτήματα

Το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι η μη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας άρα η αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης από την εφαρμογή της. Η Μαγνητική Μαστογραφία έχει επίσης εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία στην ανάδειξη καρκίνου, δηλαδή αν υπάρχει καρκίνος η πιθανότητα να τον αναδείξει ξεπερνά το 94%.

Σημαντικό πλεονέκτημα της Μαγνητικής Μαστογραφίας είναι το γεγονός ότι το αποτέλεσμά της δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα του στήθους. Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού (ιστορικό καρκίνου μαστού σε συγγενείς α’ βαθμού, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου λόγω λεμφώματος), ο προληπτικός έλεγχος οφείλει να ξεκινά από νεαρή ηλικία. Στις ηλικίες αυτές η μαστογραφία είναι καλό να αποφεύγεται λόγω της ακτινοβολίας ενώ και οι μαστοί των νεαρών γυναικών είναι εξαιρετικά πυκνοί και η διάγνωση με μαστογραφία και υπερήχους είναι δυσχερής. Στις κατηγορίες αυτές ασθενών δίνει λύση η εφαρμογή της Μαγνητικής Μαστογραφίας.

Ενδείξεις

Οι αποδεδειγμένα χρήσιμες ενδείξεις για την πραγματοποίηση της Μαγνητικής Μαστογραφίας έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Απεικόνισης Μαστού (EUSOBI). Οι ενδείξεις αυτές είναι:

 1. Προεγχειρητικά: (α) όταν υπάρχουν κλινικά ή μαστογραφικά ευρήματα ύποπτα για καρκίνο και η βλάβη δεν είναι προσπελάσιμη για σήμανση ή βιοψία, (β) σε γνωστό ή πολύ πιθανό καρκίνο, για ακριβή καθορισμό της έκτασής του και αποκλεισμό άλλων εστιών (ιδίως σε πυκνούς μαστούς) όταν σχεδιάζεται συντηρητική επέμβαση
 2. Αποκλεισμός καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ιδίως σε μαστούς πυκνούς ή με ενθέματα όπου περιορίζεται σημαντικά η ευαισθησία της μαστογραφίας. Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν σημαντική υπεροχή της Μαγνητικής Μαστογραφίας, έναντι της κλασικής μαστογραφίας, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου και ιδίως σε φορείς ογκογονιδίων
 3. Έλεγχος «υγιούς» μαστού σε γυναίκες που διαγιγνώσκεται καρκίνος στον άλλο μαστό (απαραίτητη η Μαγνητική Μαστογραφία πριν από επέμβαση για καρκίνο προκειμένου να αποκλεισθεί νόσος και στον άλλο μαστό)
 4. Αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας σε μεταστατικό καρκίνο όταν η μαστογραφία είναι αρνητική
 5. Εκτίμηση της τοπικής ανταπόκρισης σε εφαρμοσθείσα χημειοθεραπεία
 6. Έλεγχος χειρουργημένου μαστού για διάκριση μεταξύ μετεγχειρητικής ουλής και υποτροπής, ή αποκλεισμός υποτροπής ή νέας εστίας. Προτιμάται να γίνεται 3-6 μήνες μετά το χειρουργείο και 12-18 μήνες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας
 7. Άμεσα μετεγχειρητικά για τον εντοπισμό υπολειμματικής νόσου όταν η ιστολογική εξέταση του υλικού συντηρητικής επέμβασης δείχνει διηθημένα εγχειρητικά όρια
 8. Έλεγχος ακεραιότητας ενθεμάτων σιλικόνης (διάγνωση ρήξεων και περιενθεματικής φλεγμονής) τα οποία έχουν τοποθετηθεί είτε μετά από μαστεκτομή είτε σε υγιείς μαστούς για αισθητικούς λόγους

Η Μαγνητική Μαστογραφία δεν αντικαθιστά την ψηφιακή μαστογραφία στον μαζικό προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού ούτε αποτελεί την πρώτη εξέταση που θα γίνει όταν ο ειδικός γιατρός υποψιαστεί από το ιστορικό και την κλινική εξέταση πως υπάρχει κάτι παθολογικό στον μαστό. Όταν όμως η Μαγνητική Μαστογραφία γίνεται με βάση τις ανωτέρω ενδείξεις, μέσα στο κατάλληλο διάστημα (με βάση τον κύκλο της εξεταζόμενης) και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει πολλά στην διάγνωση του καρκίνου και γενικότερα στην απεικόνιση των παθολογικών καταστάσεων του μαστού.

Συμβολή στην πρόληψη

Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society) προτείνουν ετήσιο προσυμπτωματικό πληθυσμιακό έλεγχο ρουτίνας με Μαγνητική Μαστογραφία σε συνδυασμό με Ψηφιακή Μαστογραφία για ορισμένες κατηγορίες από γυναίκες υψηλού κινδύνου οι οποίες:

 • Είναι φορείς μετάλλαξης BRCA1, BRCA2, TP53 ή PTEN, ή έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια (μητέρα, αδελφή ή/και κόρη) με φορέα τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης

 • Έχουν διά βίου πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού μεγαλύτερη ή ίση του 20%, σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμού κινδύνου που στηρίζονται στην παρουσία ισχυρού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού ή ωοθηκών

 • Υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα σε ηλικία 10-30 ετών για νόσο Hodgkin

Κλινικές Πληροφορίες

Παθήσεις Μαστών

  Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Newsletter

Μαρτυρίες Ασθενών

Πολύ ευγενικός γιατρός, άμεση απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα κι αν υπάρξει, πολύ καθαρός χώρος και σου προσαρμόζει τα ραντεβού την ώρα που μπορείς εσύ.

Μαρία Τ.

Πρότυπο ιατρείο, εξαιρετικός γιατρός. Μηδενικός χρόνος αναμονής, άμεση εξυπηρέτηση.

Σύλβια Μ.

Ο γιατρός είναι ευσυνείδητος, υπομονετικός και άριστος στη δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

Σοφία Π.

Κλείστε Ραντεβού

Είμαστε εδώ για εσάς και μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν το γραφείο δεν είναι ανοιχτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ