Βιοφυσικό Προφίλ

Ο έλεγχος της βιοφυσικής δραστηριότητας του εμβρύου έχει καθιερωθεί σαν μια μέθοδος εκτίμησης του εμβρύου και του ενδομητρίου περιβάλλοντος. Το βιοφυσικό προφίλ είναι μια μη επεμβατική μέθοδος η οποία εκτιμά την παρουσία η απουσία εμβρυϊκής υποξίας και τελικά την πιθανότητα του εμβρυϊκού θανάτου στην προγεννητική περίοδο. Όταν το βιοφυσικό προφίλ αναδεικνύει ένα έμβρυο σε κίνδυνο, είναι δυνατόν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προτού η προοδευτικά αυξανόμενη μεταβολική οξέωση οδηγήσει στον εμβρυϊκό θάνατο.

Το βιοφυσικό προφίλ συνδυάζει πληροφορίες από δυο πηγές: την υπερηχογραφική απεικόνιση του εμβρύου (υπερηχογράφημα ανάπτυξης – Doppler) και το καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας. Συνολικά αξιολογούνται πέντε παράμετροι και η διάρκειά του είναι 30 λεπτά: οι αναπνευστικές κινήσεις, οι αδρές σωματικές κινήσεις, ο μυϊκός τόνος ,ο εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός και η ποσότητα του αμνιακού υγρού. Η βαθμολόγηση των παραμέτρων κυμαίνεται από 2 για τα φυσιολογικά ευρήματα ως 0 για τα μη φυσιολογικά. Το τελικό άθροισμα της βαθμολογίας εκφράζει την ενδομήτρια κατάσταση.

Τόνος: Τουλάχιστον ένα επεισόδιο έκτασης του σώματος, ή του άκρου του εμβρύου, ή έκταση της παλάμης και ακόλουθη σύγκλειση αυτής.

Κινητικότητα: Τουλάχιστον 3 κινήσεις του εμβρύου.

Αναπνευστικές Κινήσεις: Τουλάχιστον ένα επεισόδιο αναπνευστικής κίνησης διαρκείας 30’’.

Αμνιακό Υγρό: H μεγαλύτερη λίμνη να είναι μεγαλύτερη από 2 cm.

Καρδιακή συχνότητα: Τουλάχιστον 2 επιταχύνσεις των 10 παλμών για 10’’ στις 24-28 εβδομάδες κύησης, 15 παλμών για 15’’ στις 28-34 εβδομάδες και 20 παλμών για 20’’ μετά τις 34 εβδομάδες.

Πότε γίνεται;

Το βιοφυσικό προφίλ έχει ένδειξη διεξαγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις κυήσεων. Γενικώς, έχει νόημα να διενεργείται όταν η ηλικία κύησης είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την πιθανή εξωμήτρια επιβίωση. Έτσι, εφαρμόζεται στις περισσότερες κυήσεις υψηλού κινδύνου, περί την 32η-34η εβδομάδα κύησης. Η συχνότητα με την οποία διεξάγεται η εξέταση καθορίζεται κατά περίσταση.

Στις ενδείξεις για την διενέργεια βιοφυσικού προφίλ, συμπεριλαμβάνονται καταστάσεις όπως:

 • Η μειωμένη κινητικότητα του εμβρύου

 • Η υπερτασική νόσος της κύησης

 • Ο σακχαρώδης διαβήτης

 • Η νεφρική νόσος

 • Η αναιμία και ο υπερθυρεοειδισμός της μητέρας

 • Η πολύδυμη κύηση

 • Η προηγηθείσα γέννηση θνησιγενούς νεογνού

 • Η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου

 • Η παράταση της εγκυμοσύνης

Πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα;

Τα ευρήματα που προκύπτουν από το καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας και τον υπερηχογραφικό έλεγχο αξιολογούνται σαν φυσιολογικά ή μη και βαθμολογούνται από 0-2. Επίσης, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί σαν επιπλέον παράμετρος ο βαθμός ωρίμανσης του πλακούντα, αφού ο γερασμένος πλακούντας σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό περιγεννητικών επιπλοκών. Σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολογία του βιοφυσικού προφίλ κυμαίνεται από 0-12. Ο τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και η αντίστοιχη βαθμολογία φαίνονται στον πίνακα.

Εάν εκτιμάται σαν παράμετρος και ο βαθμός ωρίμανσης του πλακούντα, αυτός βαθμολογείται ως εξής:

 • Βαθμός 2 : Grade πλακούντα από 0-2
 • Βαθμός 1: Αδυναμία εκτίμησης
 • Βαθμός 0: Grade πλακούντα 3

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να έχει ένα έμβρυο είναι 10 και η ελάχιστη 0.

Μία βαθμολογία 8-10, συνεπάγεται καλή οξυγόνωση του εμβρύου και άρα καλή ενδομήτρια κατάσταση. Μία βαθμολογία μεταξύ 6-8 σημαίνει ενδεχόμενη υποξαιμία του εμβρύου και για αυτό συνίσταται επανάληψη του έλεγχου μέσα σε 24 ώρες και επί επίμονης του ίδιου αποτελέσματος προγραμματίζεται άμεσα τοκετός. Μία βαθμολογία 4/10 η λιγότερη είναι οπωσδήποτε παθολογική και αποτελεί ένδειξη πραγματοποίησης τοκετού. Μία βαθμολογία 0-2/10 συνηγορεί υπέρ πολύ σοβαρής ασφυξίας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί άμεσα τοκετός, ο εμβρυϊκός θάνατος επέρχεται μέσα στα επόμενα 30 λεπτά ως και τις επόμενες 11 μέρες. Γενικώς, όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία στο βιοφυσικό προφίλ, τόσο χαμηλότερο είναι το pH στον ομφάλιο λώρο και τόσο μεγαλύτερη η περιγεννητική νοσηρότητα και θνητότητα του εμβρύου.

Μια μη ικανοποιητική βαθμολόγηση στο βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου συνεπάγεται άμεση κινητοποίηση, είτε για περαιτέρω εκτίμησή του, είτε για παρέμβαση και πρόκληση τοκετού. Σημαντικό ρόλο παίζει η ωριμότητα του εμβρύου, μιας και ο κίνδυνος του εμβρυϊκού θανάτου μπορεί να είναι παρεμφερής της περιγεννητικής θνησιμότητας σε ένα πρόωρο νεογνό. Επίσης σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της κατάστασης παίζει και η ποσότητα του αμνιακού υγρού. Για αυτό στις περιπτώσεις που υπάρχει ολιγάμνιο με άρρηκτους τους εμβρυϊκούς υμένες και φυσιολογική ανατομία του ουροποιητικού συστήματος του εμβρύου, τότε ο τοκετός πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις το ολιγάμνιο μόνο από την υποξία του εμβρύου μπορεί να δικαιολογηθεί. Γενικώς, η φυσιολογική ποσότητα του αμνιακού υγρού συνηγορεί υπέρ της οξείας ασφυξίας, ενώ η μειωμένη ποσότητα υπέρ της χρόνιας ασφυξίας.

Τροποποιημένο βιοφυσικό προφίλ (Modified Biophysical Profile)

Tο τροποποιημένο βιοφυσικό προφίλ αποτελείται από το καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας και τον προσδιορισμό της ποσότητας του αμνιακού υγρού. Σαν μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως και εφόσον μία από τις εξεταζόμενες παραμέτρους προκύψει παθολογική, τότε διενεργείται ένα πλήρες βιοφυσικό προφίλ. Πάντως δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι οι δύο παράμετροι τις οποίες αξιολογεί το τροποποιημένο βιοφυσικό προφίλ είναι καλύτεροι δείκτες της εμβρυϊκής κατάστασης από ό,τι οι υπόλοιπες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται.

Γενικώς, το βιοφυσικό προφίλ αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για την εκτίμηση της εμβρυϊκής υποξίας και της εμβρυϊκής επιβίωσης. Η αποτελεσματικότητά του εκτιμάται με βάση τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που δίνει. Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα εκτιμώνται βάσει του αριθμού των εμβρυϊκών θανάτων που συμβαίνουν μια εβδομάδα μετά από ένα τεστ με ικανοποιητική βαθμολόγηση. Το βιοφυσικό προφίλ έχει ένα ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων περίπου 0.8 ανά 1000 τεστ.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον γιατρό να γνωρίζει ότι ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίον κάποια παράμετρος που εκτιμά το βιοφυσικό προφίλ εμφανίζεται απούσα ή ελαττωμένη δεν είναι η υποξία. Στα περισσότερα έμβρυα η μείωση ή η έλλειψη κάποιας δραστηριότητας οφείλεται στη φυσιολογικές παραλλαγές της εμβρυϊκής συμπεριφοράς και κυρίως στους κύκλους ύπνου-εγρήγορσης. Για αυτό άλλωστε επιλέχθηκαν σαν χρόνος παρατήρησης τα 30 λεπτά, ώστε να αποκλειστεί η επίδραση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης στην πλειονότητα των βιοφυσικών δραστηριοτήτων του εμβρύου.

Τέλος, άλλοι λόγοι πλην της υποξαιμίας που μπορούν να επηρεάσουν τις διάφορες παραμέτρους που μελετά το βιοφυσικό προφίλ είναι η μικρή ηλικία της εγκυμοσύνης (<33 εβδομάδες), η παράταση της εγκυμοσύνης (>42 εβδομάδες), οι συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου (ανωμαλίες του Κ.Ν.Σ., ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος), η χορήγηση στη μητέρα ουσιών όπως η γλυκόζη και το μαγνήσιο, η τεχνητή ρήξη των μεμβρανών και η προωρότητα.

Κλινικές Πληροφορίες

Προγεννητικός Έλεγχος

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  *Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το σύστημα reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

  ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

  Εγγραφείτε στο Newsletter

  Μαρτυρίες Ασθενών

  Πολύ ευγενικός γιατρός, άμεση απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα κι αν υπάρξει, πολύ καθαρός χώρος και σου προσαρμόζει τα ραντεβού την ώρα που μπορείς εσύ.

  Μαρία Τ.

  Πρότυπο ιατρείο, εξαιρετικός γιατρός. Μηδενικός χρόνος αναμονής, άμεση εξυπηρέτηση.

  Σύλβια Μ.

  Ο γιατρός είναι ευσυνείδητος, υπομονετικός και άριστος στη δουλειά του. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα

  Σοφία Π.

  Κλείστε Ραντεβού

  Είμαστε εδώ για εσάς και μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν το γραφείο δεν είναι ανοιχτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@maternacare.gr ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.